ETIC.ECOLOGIC.ECHITABILMarți, pe 16 aprilie 2024, a avut loc „Manifestul Buen Vivir-ului – Evenimentul de lansare”, o întâlnire online pe care Asociația REPER21 (București), Asociația Mai bine (Iași) și Asociația CRIES (Timișoara) au organizat-o cu scopul de a aduce împreună și a țese legături între toți activiștii din țară care împărtășesc principiile Manifestului. În cadrul întâlnirii, reprezentanți din peste 10 organizații din țară și reprezentanți din școli implicate în inițiative de dezvoltare durabilă au devenit primii semnatari ai manifestului. 

Buen Vivir-ul este, mai întâi, un principiu de regenerare pentru comunitățile noastre. Mai curând decât să încurajeze producția și consumul de lucruri, Buen Vivir-ul pune accentul pe generarea de legături. Legături între oameni, cărora le insuflă bucuria de a trăi împreună, cooperând și fiind solidari unii cu ceilalți. Dar și legături între oameni și Natură, fiindcă întotdeauna a trăi în comunitate înseamnă pentru aceștia a coexista cu alte forme de viață. Comunitățile umane se dezvoltă integrat în ecosistemele naturale și nu separat de acestea. Din perspectiva Buen Vivir-ului, comunitățile noastre nu trăiesc “în” Natură, ci sunt “ale” Naturii.

De asemenea, Buen Vivir-ul este un principiu de rezistență pentru comunități. Acestea trebuie să se apare de „economia de pradă”, care le afectează de diverse decenii. Contrar conceptului de “bunăstare”, care deseori este folosit ideologic pentru a justifica consumismul, productivismul, extractivismul, specula financiară și inegalitățile sociale, conceptul de Buen Vivir respinge tranșant aceste caracteristici tipice economiei de pradă.

Puteți citi "Manifestul Buen Vivir-ului" aici: www.buenvivir.ro/manifestul-buen-vivir

       Evenimentul a făcut parte din proiectul „Mâine durabil pentru toți - Făurim o poveste și o voce comună pentru activarea cetățenilor în sectorul dezvoltării durabile”. Scopul proiectului este de a uni, într-un glas unitar și coerent, organizațiile care sunt implicate în programe dedicate dezvoltării durabile. Astfel, inițiatorii proiectului își propun să faciliteze misiunea publicului larg de a percepe și asimila corect demersurile colective ale organizațiilor, prin transmiterea unui mesaj comun, printr-o voce comună, cu finalitate comună: aceea de a determina implicarea în viitorul dezvoltării durabile  și adeziunea/activarea ca membri/voluntari/ donatori/ susținători a cetățenilor de la nivelul întregii țări.

-

Proiectul este derulat de Asociația Mai bine (Iași), în parteneriat cu Asociația REPER21 - Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile (București) și CRIES - Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice & Solidare (Timișoara), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 74.340,00 Euro și este derulat în perioada 1 mai 2023 – 30 aprilie 2024.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.