ETIC.ECOLOGIC.ECHITABIL

Our Food, Our Future

Project Area: Educație și dezvoltare durabilă

Informații generale

În mai 2020, asociația Mai bine a început implementarea proiectului Our Food, Our Future* în România, în cadrul unui consorțiu global format din 16 organizații din Europa, Brazilia și Africa de Sud, respectiv coordonat de organizația Christliche Initiative Romero, din Germania.

Proiectul Our Food, Our Future urmărește implicarea tinerilor europeni în activități, campanii și politici de dezvoltare, la nivelul Uniunii Europene, care răspund provocărilor globale ale migrației și schimbărilor climatice prin intermediul consumului și producției durabile de produse alimentare.

Ne manifestăm astfel solidaritatea cu muncitorii care lucrează în sistemul alimentar din întreaga lume și respectul față de drepturile universale ale omului și ale naturii.

*Inițial, numele complet al proiectului era „#GoEAThical: Tinerii europeni susțin lanțurile de aprovizionare cu produse alimentare sustenabile care respectă drepturile lucrătorilor migranți și care ameliorează schimbările climatice, foametea și sărăcia, în calitate de factori principali ai migrației”, însă acesta a fost schimbat la finalul anului 2020 în „Our Food, Our Future”

Context

La nivel global, sistemul alimentar are o influență enormă asupra migrației[1] și asupra schimbărilor climatice[2], fenomene care, la rândul lor, afectează modul în care producem și consumăm alimente. Folosirea hranei pentru a ilustra tinerilor interdependența și complexitatea factorilor care determină migrația și schimbările climatice este, prin urmare, o abordare evidentă.

Cu toate acestea, există numeroase provocări la nivel global, național și local cu care ne confruntăm și care ne împiedică în momentul de față să construim o lume în care bunăstarea pentru toți oamenii și pentru toate vietățile să fie principalul indicator după care ne măsurăm gradul de dezvoltare al societăților în care trăim.

O parte dintre problemele pe care încercăm să le ameliorăm sunt:

  • Încălcarea drepturilor lucrătorilor migranți și lucrătoarelor migrante din agricultură: Conform unui studiu publicat în 2018 de Comitetul Parlamentului European pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen, sectorul agricol din țările vizate în acest raport, Italia și Spania, creează contexte în care lucrătorii din alte țări și, în special, lucrătoarele migrante sunt exploatați la locurile de muncă și le sunt grav încălcate anumite drepturi ale omului[3]. Alături de imigranții și imigrantele din Sudul Global, femeile din România care lucrează în sectorul agricol sunt menționate în mod expres în acest studiu ca fiind printre victimele traficului de oameni și ale hărțuirii sexuale la locurile de muncă.
  • Prin proiectul Our Food, Our Future, continuăm activitățile de advocacy care se adresează Parlamentului European și care urmăresc crearea unor lanțuri de aprovizionare echitabile și durabile. Pentru a ne apropia de acest țel, cerem europarlamentarilor să adopte sisteme obligatorii de „due diligence” cu privire la drepturile omului și ale mediului înconjurător[4], care să abordeze cauzele principale ale încălcărilor drepturilor omului, să conducă la o schimbare reală a practicilor companiilor din sectorul agricol și să producă schimbări pozitive pe teren, pentru micii fermieri și lucrători;
  • Populismul naționalist și xenofobia: fenomenele de migrație și schimbările climatice pot fi rezolvate doar printr-o acțiune comună a tuturor statelor membre ale UE, care se dovedește a fi însă dificilă în contextul unei atmosfere naționaliste și xenofobe care se răspândește în multe țări europene[5];
  • Statisticile actuale arată că înțelegerea interdependențelor globale îi face pe europeni mai puțin predispuși la ideile antidemocratice și naționaliste[6]. În plus, o atitudine pozitivă față de refugiați și democrație este corelată cu sprijinul politicilor de dezvoltare și cu înțelegerea impactului modelelor de consum și producție în Sudul Global.
  • Diferența dintre cunoaștere și acțiune: studii recente au arătat că gradul de conștientizare al cetățenilor UE cu privire la impactul negativ al schimbărilor climatice este în creștere[7], însă această conștientizare nu se transformă neapărat în schimbări de comportament.
  • Ca urmare a ilustrării și înțelegerii relațiilor dintre hrană <-> schimbări climatice <-> migrație, prin proiectul Our Food, Our Future ne propunem tocmai implicarea activă a tinerilor în activități și campanii de creare și promovare a unor sisteme de relații interumane, între oameni și natură și cu ei înșiși bazate pe cooperare, simplitate voluntară și bucuria de a fi[8].

Schimbare de durată

Aspectele menționate mai sus presupun doar o sinteză a unor fragmente din totalitatea provocărilor reale cu care ne confruntăm.

În același sens, abordarea proiectului Our Food, Our Future trebuie privită ca făcând parte dintr-o mișcare mult mai amplă, izvorâtă din valori bine înrădăcinate și totodată în continuă transformare, asemenea lumii în care trăim, precum reziliență, echitate și spontaneitate.  

În calitate de cetățeni ai unei lumi interconectate, te invităm să fii parte din schimbarea pe care vrei să o vezi în lume - parafrazându-l pe Mahatma Gandhi – și să-ți descoperi propriul potențial și rol în tranziția către o societate a bunăstării pentru toți și toate.

Urmărește activitatea Mai bine, contribuie la discuții pe grupul Hrană Pozitivă - pentru oameni, animale și Pământ și răspunde tuturor provocărilor cu îndrăzneală și empatie.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acest material face parte din proiectul Our Food, Our Future, care este implementat în România de asociația Mai Bine și este cofinanțat de Uniunea Europeană. Our Food, Our Future este reprezentat de un consorțiu global format din 16 organizații din Europa, Brazilia și Africa de Sud și este coordonat de organizația Christliche Initiative Romero, din Germania.

Conținutul acestei campanii intră în responsabilitatea asociației Mai bine și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.