ETIC.ECOLOGIC.ECHITABIL

Reprezinți un ONG care are ca public țintă preponderent tinerii între 15 și 35 de ani? 

Te preocupă impactul hranei asupra naturii și asupra drepturilor omului și vrei să înțelegi mai bine legăturile dintre aceste trei arii de acțiune?

Ești disponibil/ă și dornic/ă să colaborezi pe termen mediu (mai 2021 - decembrie 2022) cu noi, Asociația Mai bine, în cadrul unui proiect care urmărește implicarea tinerilor în activități, campanii și propuneri de politici publice care răspund provocărilor globale generate de schimbările climatice și migrație? 

Dacă ai răspuns cu „da” la primele două întrebări de mai sus, iar cea de-a treia te-a făcut să ridici o sprânceană sau ți-a stârnit curiozitatea, atunci e posibil să fii persoana pe care o căutăm. 

Propunerea noastră

Dorim să lucrăm cu trei organizații neguvernamentale din România care ne pot ajuta să oferim spațiu de manifestare tinerilor între 15 și 35 de ani, să le amplificăm vocile și împreună cu care să multiplicăm numărul de persoane implicate în acțiuni care abordează interdependența dintre hrană <=> schimbări climatice <=> migrație.

Vrem să colaborăm cu fiecare din cele trei organizații pe termen mediu, între mai 2021 și decembrie 2022, perioadă în care vom împărtăși din experiențele noastre, vom oferi îndrumare pentru organizarea de activități online și offline și vom acorda un grant în valoare de 5.000 de Euro.   

Parteneriatele pe care le propunem fac parte din proiectul Our Food, Our Future, care reprezintă un consorțiu global format din 16 organizații din Europa, Brazilia și Africa de Sud, respectiv coordonat de organizația Christliche Initiative Romero, din Germania. 

Proiectul Our Food, Our Future este implementat în România de Asociația Mai bine și este finanțat de Uniunea Europeană, prin programul DEAR. 

Ce urmărim

Dezideratul pe care l-am dori este schimbarea modului în care producem și consumăm hrana prin reclădirea sistemului agroalimentar, astfel încât nevoile lucrătorilor din sectorul agroalimentar - cu atenție sporită pentru femei și migranți - și însușirile naturii - cu preocupare deosebită pentru biodiversitate și reziliență climatică - să fie centrale.

Ne dăm seama că ceea ce ne-am dori necesită o schimbare de paradigmă care este improbabil - și asta doar pentru că nu ne place termenul de imposibil - să aibă loc în următorii doi ani, cu resursele pe care le avem la dispoziție. 

Cu toate acestea, am dorit să împărtășim viziunea noastră din dorința de a colabora cu organizații care au o perspectivă similară și care vor să contribuie cu acțiuni mici și eficiente, creative și pașnice, provocatoare și empatice, în aceeași direcție.  

Etapele procesului de aplicare și selecție

 1. Aplică prin formularul online

Pentru a intra în procesul de selecție, te rugăm să completezi acest formular până pe 28 martie 2021, ora 23.59. 

În cazul în care ai întrebări cu privire la formular sau la proiect, te rugăm să ne trimiți un mail pe [email protected], cu titlul „Apel de proiecte Our Food, Our Future”. 

Aplicațiile trimise pe mail sau care depășesc deadline-ul nu vor fi luate în considerare. 

 1. Evaluarea aplicației și verificarea eligibilității 

Atunci când ne vom uita peste aplicații, vom fi cu precădere atenți la:

 • experiența de lucru a organizației cu tineri între 15 și 35 de ani;
 • canalele de comunicare online ale organizației;
 • potențialul de replicare a acțiunilor de informare și conștientizare, adapate contextului epidemiologic actual;
 • capacitatea de coordonare și motivare a tinerilor între 15 și 35 de ani;  
 • vizibilitatea organizației în comunitate;
 • cunoștințe și experiență de lucru în domeniile hrană / schimbări climatice / migranți reprezintă un avantaj.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale constituite, organizate și administrate în conformitate cu legislația care guvernează organizațiile neguvernamentale fără scop lucrativ din România (OG 26/2000 sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitanții eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ și alte condiții, pe care le detaliem la finalul apelului (V + VI).   

III. Transmiterea documentelor suport și semnarea contractelor 

Până pe 16 aprilie vom trimite rezultatele selecției noastre către toți aplicanții.

Organizațiile neguvernamentale selectate vor primi documentația necesară pentru încheierea și derularea parteneriatelor, iar semnarea actelor se va face până la finalul lunii aprilie. 

Bugetul de 5.000 de Euro va fi oferit în trei tranșe, astfel:

 • 3.000 Euro în 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de parteneriat;
 • 1.500 Euro la finalul primului an de parteneriat (aprilie 2022), la 10 zile lucrătoare după trimiterea unui raport narativ și financiar intermediar;
 • 500 Euro după finalizarea parteneriatului (valabil până în decembrie 2022), la 10 zile lucrătoare după trimiterea unui raport narativ și financiar final (ianuarie 2023).
 1. Responsabilitățile partenerilor selectați

Partenerii selectați vor avea responsabilitatea de a trimite câte un raport financiar și un raport narativ intermediar în aprilie 2022, respectiv un raport financiar și raport narativ final, în ianuarie 2023.

Modelele de raport narativ și financiar vor fi trimise organizațiilor care vor fi selectate pentru încheierea parteneriatelor, împreună cu detalii legate de completarea acestora.  

Partenerii selectați vor avea libertatea de a cheltui banii după cum consideră de cuviință, cu condiția de a-și îndeplini obligațiile din contractele de parteneriat:

 • Promovarea activităților proiectului Our Food, Our Future, din perioada contractuală, către minim 20.000 de tineri; 
 • Diseminarea materialelor informative și promoționale, online și offline, furnizate de Asociația Mai bine, către minim 3.000 de tineri;
 • Implicarea directă a cel puțin 100 de tineri în cel puțin trei campanii online, cu coordonarea Asociației Mai bine;
 • Realizarea de cel puțin trei acțiuni, în spațiul fizic, pentru cel puțin 60 de beneficiari din grupul țintă, cu respectarea normelor de prevenție sanitară, în colaborare cu Asociația Mai bine;  
 • Implicarea directă a cel puțin 30 de tineri prin două evenimente organizate independent, în acord cu obiectivele proiectului Our Food, Our Future, în perioada contractuală.
 1. Condiții necesare și cumulative de îndeplinit de către organizații:
 • respectă principiile valorilor democratice, statului de drept şi drepturile omului pentru toţi;
 • acționează în spaţiul public şi pentru binele public cu privire la preocupările și problemele legate de protecția mediului, bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu;
 • au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul abordat în proiect;
 • sunt direct răspunzători pentru managementul proiectului și nu acționează ca intermediari;
 • sunt independente de guvern și de alte autorități naționale, regionale sau locale;
 • sunt independente de persoane juridice cu scop lucrativ;
 • sunt independente de partide politice;
 • nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu şi/sau instigator la ură;
 • nu promovează în mod direct sau indirect o doctrină religioasă, o misiune sau un prozelitism legat de credințele unei anumite religii (dincolo de creșterea conștientizării religioase/ culturale de bază);
 • deţin structuri transparente şi un președinte / consiliu ales care răspund în faţa membrilor și donatorilor.
 1. Solicitanții neeligibili sunt orice entităţi juridice care nu îndeplinesc cumulativ criteriile menţionate mai sus. În același timp, nu au dreptul să primească finanţare persoanele juridice care:
 • sunt în curs de dizolvare, şi-au suspendat activităţile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;
 • au suferit condamnări definitive pentru orice tip de infracţiune;
 • prezintă indicii de săvârșire a unor grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace;
 • nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care sunt înregistraţi;
 • au fost declarate a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor precontractuale și contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;
 • sunt subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile;
 • sunt vinovate de inducerea gravă în eroare a finanțatorului prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la apelul de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;
 • există indicii că ar putea fi organizații ce au ca scop obținerea puterii politice şi/sau care desfăşoară acţiuni de propagandă în acest sens;
 • sprijină sau se angajează în activităţi cu caracter violent;
 • practică și promovează prin acțiunile lor curente sau propuse în proiect un discurs instigator la ură sau discriminare.

Declaraţia de eligibilitate, care atestă că sunt îndeplinite toate condițiile de eligibilitate menționate în secțiunea V. Condiții necesare și cumulative de îndeplinit de către organizații, precum şi că nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere menţionate mai sus, la secțiunea V Solicitanţi neeligibili, va fi trimisă împreună cu toate documentele suport, pentru a fi semnată pe propia răspundere, conform legislației  în vigoare.

În cazul în care ai întrebări cu privire la formular sau la proiect, te rugăm să ne trimiți un mail pe [email protected], cu titlul „Apel de proiecte Our Food, Our Future”. 

Activitatea face parte din proiectul Our Food, Our Future, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acestui material intră în responsabilitatea asociației Mai bine și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.