ETIC.ECOLOGIC.ECHITABIL

GoEAThical

Project Area: Educație și dezvoltare durabilă

Informații generale

În mai 2020, asociația Mai bine a început implementarea proiectului #GoEAThical în România, în cadrul unui consorțiu global format din 16 organizații din Europa, Brazilia și Africa de Sud, respectiv coordonat de organizația Christliche Initiative Romero, din Germania.

Numele complet al proiectului este#GoEAThical: Tinerii europeni susțin lanțurile de aprovizionare cu produse alimentare sustenabile care respectă drepturile muncitorilor și muncitorelelor migranți și migrante și care ameliorează schimbările climatice, foametea și sărăcia, în calitate de factori principali ai migrației”.

Prin urmare, proiectul urmărește implicarea tinerilor europeni în activități, campanii și politici de dezvoltare, la nivelul Uniunii Europene, care răspund provocărilor globale ale migrației și schimbărilor climatice prin intermediul consumului și producției durabile de produse alimentare.

Ne manifestăm astfel solidaritatea cu muncitorii care lucrează în sistemul alimentar din întreaga lume și respectul față de drepturile universale ale omului și ale naturii.

Context

La nivel global, sistemul alimentar are o influență enormă asupra migrației și asupra schimbărilor climatice, fenomene care, la rândul lor, afectează modul în care producem și consumăm alimente. Folosirea hranei pentru a ilustra tinerilor interdependența și complexitatea factorilor care determină migrația și schimbările climatice este, prin urmare, o abordare evidentă.

Cu toate acestea, există numeroase provocări la nivel global, național și local cu care ne confruntăm și care ne împiedică în momentul de față să construim o lume în care bunăstarea pentru toți oamenii și pentru toate vietățile să fie principalul indicator după care ne măsurăm gradul de dezvoltare al societăților în care trăim.

O parte dintre problemele pe care încercăm să le ameliorăm sunt:

  • Încălcarea drepturilor lucrătorilor migranți și lucrătoarelor migrante din agricultură: Conform unui studiu publicat în 2018 de Comitetul Parlamentului European pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen, sectorul agricol din țările vizate în acest raport, Italia și Spania, creează contexte în care lucrătorii din alte țări și, în special, lucrătoarele migrante sunt exploatați la locurile de muncă și le sunt grav încălcate anumite drepturi ale omului. Alături de imigranții și imigrantele din Sudul Global, femeile din România care lucrează în sectorul agricol sunt menționate în mod expres în acest studiu ca fiind printre victimele traficului de oameni și ale hărțuirii sexuale la locurile de muncă.
    • Prin proiectul #GoEAThical, continuăm activitățile de advocacy care se adresează Parlamentului European și care urmăresc crearea unor lanțuri de aprovizionare echitabile și durabile. Pentru a ne apropia de acest țel, cerem europarlamentarilor să adopte sisteme obligatorii de „due diligence” cu privire la drepturile omului și ale mediului înconjurător, care să abordeze cauzele principale ale încălcărilor drepturilor omului, să conducă la o schimbare reală a practicilor companiilor din sectorul agricol și să producă schimbări pozitive pe teren, pentru micii fermieri și lucrători;

Schimbare de durată

Aspectele menționate mai sus presupun doar o sinteză a unor fragmente din totalitatea provocărilor reale cu care ne confruntăm. 

În același sens, abordarea proiectului #GoEAThical trebuie privită ca făcând parte dintr-o mișcare mult mai amplă, izvorâtă din valori bine înrădăcinate și totodată în continuă transformare, asemenea lumii în care trăim, precum reziliență, echitate și spontaneitate.  

În calitate de cetățeni ai unei lumi interconectate, te invităm să fii parte din schimbarea pe care vrei să o vezi în lume - parafrazându-l pe Mahatma Gandhi – și să-ți descoperi propriul potențial și rol în tranziția către o societate a bunăstării pentru toți și toate. 

Urmărește activitatea Mai bine, contribuie la discuții pe grupul Hrană Pozitivă - pentru oameni, animale și Pământ și răspunde tuturor provocărilor cu îndrăzneală și empatie.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acest material face parte din proiectul #GoEAThical, care este implementat în România de asociația Mai Bine și este cofinanțat de Uniunea Europeană. #GoEAThical este reprezentat de un consorțiu global format din 16 organizații din Europa, Brazilia și Africa de Sud și este coordonat de organizația Christliche Initiative Romero, din Germania. 

Conținutul acestei campanii intră în responsabilitatea asociației Mai bine și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.