ETIC.ECOLOGIC.ECHITABIL

Dezbatere Publică pe Planul Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Iași 2014-2018

Tags: Mai Bine

Location: Iași

Vineri, 24 octombrie, de la ora 11.00, suntem cu toții invitați la dezbaterea publică care va avea loc la sediul Instituția Prefectului Iași, Sala Galbenă, și care este organizată de Agenția pentru Protecția Mediului Iași cu privire la Planul Local de Acțiune pentru Mediu pe perioada 2014-2018. Versiunea propusă de APM Iași poate fi consultată la adresahttp://apmis.anpm.ro/upload/110793_PLAM%202014-2018%20draft.pdf, iar dumneavoastră, în calitate de cetățeni, aveți dreptul de a participa și de a oferi opiniile și sugestiile. 

Cităm, în continuare, din Planul Local de Acțiune pentru Mediu 2014-2018 propus de APM Iași și la care facem referire, obiectivele asumate și vă invităm să parcurgeți documentul pentru a analiza măsura în care varianta actuală a PLAM 2014-2018 răspunde acestora, cu precădere obiectivul evidențiat, pe care îl considerăm vital pentru un „plan de acțiune”, indiferent de natura acestuia:

”Dintre obiectivele planificării strategice de mediu menţionăm:
- imbunătăţirea condiţiilor de mediu in cadrul comunităţii, prin implementarea strategiilor de mediu eficiente din punct de vedere al costurilor;
- conştientizarea publicului privind responsabilităţile in domeniul protecţiei mediului şi creşterea sprijinului acordat de public pentru strategiile şi investiţiile necesare acţiunilor de protecţie a mediului;
- intărirea capacităţii instituţionale locale şi a ONG-urilor privind managementul programelor de protecţia mediului şi promovarea parteneriatului intre cetăţeni, autorităţi locale, ONG-uri, comunităţi ştiinţifice şi mediul de afaceri;
- identificarea şi evaluarea priorităţilor de mediu pe baza datelor ştiinţifice şi a resurselor comunităţii;
------------ elaborarea unui plan de acţiune pentru mediu care să identifice acţiunile specifice necesare soluţionării problemelor şi promovării viziunii comunităţii;----------------
- dezvoltarea abilităţilor autorităţilor implicate in identificarea surselor de finanţare naţionale şi internaţionale;
- conformarea cu legislaţia naţională de mediu.”


Date: 24.10.2014 11:00:00